Megemlékezés a száz éve elhunyt Városy Gyula érsekről (2010.11.18.)

Városy Gyula kalocsa-bácsi érsekSzáz évvel ezelőtt, 1910. október 28-án halt meg Városy Gyula érsek (1905-1910). A kerek évforduló szinte észrevétlenül múlt el a város életében, és Városy érsek személye is alig ismert már a kalocsaiak körében. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek felkérésére ezért 2010. november 18-án, az esti bibliaóra keretében Dr. Lakatos Andor levéltárvezető tartott előadást a száz éve elhunyt érsek életéről. Városyt nemcsak érsekségének rövid időszaka fűzte Kalocsához, még diákként, 1860-ban érkezett a városba, a jezsuiták által vezetett gimnáziumba. Később kalocsai egyházmegyés papként egészen a 19. század végéig ide kötötték őt karrierjének legfontosabb állomásai. Életének utolsó évtizede a püspöki szolgálat jegyében telt, előbb Székesfehérváron majd Kalocsán. Nevéhez fűződök a főszékesegyház 1907-ben kezdődő rekonstrukciója, melynek során teljes belső felújítás történt, a templomban régészeti feltárást is végeztek, a szentély alatt kiépült az érseki kripta, felépült az új főoltár-baldachin és a sekrestyéket összekötő körfolyosó. A főszékesegyház ekkor kialakult belső képe-berendezése a 20. századra meghatározóvá vált.

Az előadás vázlata elérhető honlapunkon, az Olvasósarokban.

Hírek: