Mertz Ferenc

Mertz Ferenc Xavér: (Buda, kb. 1740. - Kalocsa, 1787. július 18.) 1756: jezsuita Bécsben. Tanul és tanít Sopronban, Győrben, Pozsonyban. Grazban tanult teológiát, majd Kolozsvárott tanított retorikát, syntaxist. A rend feloszlatása után Patachich Ádám püspök Nagyváradra hívta, majd Kalocsára is magával hozta. Az érsek latin nyelvű levelezője. Teológiai baccalaureatus. Káptalani tisztségei: 1776 november 15.: tb. 1780. október 1.: ifj. mester. 1781. május 26.: id. mester. (Kanonokok-1998)
Mertz Ferenc kanonok (Buda, kb. 1740. ? Kalocsa, 1787. júl. 18.) 1780. - /Massa (Personalia-2002)
MERTZ Franciscus Érseki Udvar – Érseki Hivatal titkár 1777-1780, tiszteletbeli kanonok 1777-1780, oldalkanonok 1781-1784, ifjabb mesterkanonok 1781, SS. Theologiae Baccalaureus, Sacrae Sedis Consistorialis Assessor 1782, Archi-Episcopi Colocensis a latere Canonicus 1782-1784, idősebb mesterkanonok 1782-1787. 43, 46, 49, 75, 76 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: