Michler Franciscus

Michler Franciscus, nat. 1865. Oct. 4. Csávoly, ord. 1888. Sept. 14. Coop. in Vaskút, mox in Monostorszeg, 1889. in Doroszló, 1892. in Martonos, mox in Kishegyes, 1893. membrum instit. ad S. August. Vindobonae, 1897. Coop. et admin. int. in Militics et dein coop. in Bezdán, 1898. Magyarkanizsa, 1899. Praebendatus una concionator M. E. Coloc. et prof. suppl. in praeparandia cath. docent. 1900. Metrop. Ecclesiae sacristiae director, 1902. Parochus in Mohol, 1913. vicearchidiaconus. (Schem. 1914)
MICHLER Franciscus teológus hallgató a bécsi Pázmáneumban 1885-1888, káplán Monostorszegen 1889, Doroszlón 1890-1891, Kishegyesen 1892-1894, Bécsi Augustineum Felsőbb Papi Továbbképző Intézet 1895-1897, káplán Magyarkanizsán 1899, segédtanár a kalocsai Férfitanító-képzőben 1900-1902, Professor supplens a Kalocsai Tanítőképzőben 1900-1903, Főszékesegyházi kórus előéneke és hitszónok 1901-1903, plébános Moholon 1904-1923, Tiszai Főesperesség Óbecsei Kerület esperese 1914-1923, tanácsos plébános (Főegyházmegyei Zsinati vizsgabizottságban) 1919-1923. 91, 97, 108, 109, 110, 122, 177, 224, 239, 245, 247, 327 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: