Mihályevics Pál

Mihályevics Pál ( – Monostorszeg, 1808. jún. 3.) 1808, 0,01 ifm /Obitus /Massa (Personalia-2002)
MIHALYEVICS/ MIHÁLYEVICS Paulus káplán Bácson 1777-1778, plébános Dusnokon 1779-1780, Nemesmiliticsen 1781-1789, Monostorszegen 1790-1808, Bácsi Főesperesség Felső-Bácsi Kerület esperese 1791-1809. 121, 135, 185, 252, 247 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: