Mihályfi Stephanus

Mihályfi Stephanus, nat. 3. Dec. 1911. in Baja, gymn. 1922-30. in Baja et Colocae, theol. 1930-35. Colocae, ord. 1. Nov. 1935. Colocae, coop. in Csikéria, 1936. in Madaras, 1939. catech. in Baja, 1941. curat. nosocom. ibidem, 1942. coop. in Jánoshalma, 1946. auxil. in Bócsa simul. curat. org. in Nagybócsa (Bócsa Sz. Margit), Nov. auxil. in Tázlár, 1947. catech. ibidem, Jul. prof. relig. in lyceo et praepar. docent. Colocae et praef. stud. in "Tanítókháza", 1949. prof. relig. subst. gymn. et curat. interim. nosocom. ibidem, 1950. defens. vinc. extra ord., succent, consil. aepp. (Schem. 1950)
Mihályfi István (Baja, 1911. dec. 3. – Dunavecse, 1964. okt. 28.) Szent.: 1935, 1935-54, 1960-65, 0,04 ifm /Inf. 1938-44, 1949-50. /Betegség 1937. /Polgári per, internálás 1945. /Felmentése 1945-46. /Végr. 1960. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
Mihályfi István kötelékvédő 1950, hittanár succentor a főszékesegyházban 1950, érseki tanácsos 1951, lelkész Kalocsa Szent Imre plébánia 1954, Consilium Administrationis Bonorum (Vagyonügyi Tanács) tagja 1962, tb. főesperes 1963, elhunyt 1964-ben autóbalesetben. (Kronológia-2009)

Névtár: