Miklósváry Petrus

Miklósváry Petrus nat. 1790 ord. 1816 Cooperator.— 1837 Admin. In Ó-Szivacz. 1848 Paroch. In Dautova. (Schem. 1870)
Miklósváry Péter (Dávod, 1790. okt. 18. – Dávod, 1874. jan. 15.) 1812-1874, 0,14 ifm /Szül. akv-i kiv. 1812. /Inf. 1817-37. /Ósziváci visitatio 1847. /Polgári, szentszéki perek 1824-38. /Áthelyezési kérelmek /Végr. 1872. /Obitus (Personalia-2002)
MIKLÓSVÁRY Petrus káplán Kishegyesen 1817-1818, Magyarkanizsán 1819, Óbecsén 1820-1837, adminisztrátor Ósziváczon 1838-1848, plébános Dávodon 1851-1874, sacerdos jubilaris 1867. 175, 223, 238, 255, 259, 350 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: