Millen János

Millen János ( – Bajmok, 1804. okt. 25.) 1794-1805, 0,02 ifm /Bajmoki esküdtek tanúságtétele a kántorról 1794. /Szentszéki vizsgálat 1801-1803. /Végr. 1802. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
MILLEN Joannes plébános Bajmokon 1781-1802, kiérdemesült, nyugalmazott pap 1804. 101, 155, (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: