Moldoványi Antal

Moldoványi Antal ( – Buda, 1819. márc. 27.) 1815, 1819, 0,01 ifm /Segélykérelem gyógykezelésre 1815. /Végr. 1819. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
MOLDOVÁNYI Antonius tanulmányi vezető a Nagyszemináriumban 1812-1815, betegállományban 1816-1819 Magnifici Domini Consiliarii Regii ac Proto-Medici Andreae Pfisterer Herulorum Praefectus, Budae 1816, ibidem valetudinem suam curans 1817-1819, egyházmegye határain kívül tartózkodik 10816-1819. 86, 102, 104 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: