Molnár János

Molnár János: (Arany, Somogy vm., 1812. december 7. - Kalocsa, 1903. január 13.) 1836. augusztus 17.: szent. Káplán. 1850: jánoshalmi pléb. 1859: esperes. 1878: Boldogságos Szűz Máriáról nev. hatvani prépost, poenitentiarius kanonok. 1886: aranymisés pap. 1893: a főegyházmegye nestora. Vál. scardoniai püspök. Káptalani tisztségei: 1869. szeptember 29.: id. mester. 1875. június 5.: (jankováczi) tiszai főesp. 1878. szeptember 17.: székesegyh. főesp. 1881. június 9.: bácsi kisprépost. 1888. május 1.: őr. 1893. augusztus 21.: éneklő. 1895. április 17.: olvasó. 1902. április 29.: nagyprépost. (Kanonokok-1998)
Molnár Joannes, nat. 1812. Dec. 7. Arany (Com. Somogy), ord. 1836. Aug. 17. Cooperator. - - 1850. Parochus in Jankovácz, 1859. V.-A.-Diac. et A.-Eppalis Trib. Matr. Commiss., 1869. M. E. Canonic. Magister Senior, 1875. Archi-Diac. Tibisc., 1878. Praep. B. M. V. de Hatvan, Archi-Diaconus Cathedralis et Canonicus Poenitentiarius, 1881. Praepositus S. Pauli de Bács, 1886. Sacerdos Jubilaris, 1888. Canonicus Custos, 1893. Canonicus Cantor, 1895. Canonicus Lector, Nestor Archi-Dioecesis. (Schem. 1901)
Molnár János (Arany, Somogy m. 1812. dec. 7. – Kalocsa, 1903. jan. 13.) 1832-1903, 1970, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1832. /Inf. 1837-51. /Fegyelmi 1845. /Kölcsönkérelmek 1848-50. /Engedély otthoni misézésre 1902. /Obitus /Massa /Adatkérés róla 1970. (Personalia-2002)
MOLNÁR Joannes, sen. káplán Topolyán 1837, Jánoshalmán 1838-1841, Temerin 1842-1848, plébános Jánoshalmán 1851-1869, Tiszai Főesperesség Felső-Tiszai Kerület esperese 1860-1869, idősebb mesterkanonok 1870-1875, Tiszai főesperes 1876-1878, Főszékesegyházi főesperes 1879-1881, bácsi kisprépost 1882-1888, őrkanonok 1889-1893, Praepositus B. M. V. de Hatvan, Canonicus Poenitentiarius, Sacerdos Jubilaris, éneklőkanonok 1894-1895, olvasókanonok 1896-1902, nagyprépost 1903. 23, 25, 28, 30, 33, 36, 42, 45, 122, 210, 211, 298, 304 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: