Morvai István

Morvai István: (Jobbágyi, Nógrád vm., 1896. május 20. - Kalocsa, 1979. október 21.) 1907-1915: gimnázium Gyöngyösön, Kalocsán. 1918-1921: teológia Kalocsán. 1921. június 12.: u.o. szent. 1921: káplán Foktőn, 1922: Sükösdön, 1924: a bajai Belvárosi plébánián. 1925: helyettes pléb. Szeremlén. 1927: bátmonostori pléb. 1934: foktői pléb. 1941: bátyai esperes pléb. 1947: helyettes főesperes 1950: főszámvevő. 1951: c. dersi prépost. 1951: főszentszéki bíró. Káptalani tisztségei: 1971. augusztus 18.: id. mester. 1973. március 1. (eskü): székesegyh. főesp. 1979. május 24. (eskü): bácsi kisprépost. (Kanonokok-1998)
Morvai István szül. 1896 máj. 20. Jobbágyi (Nógrád m.), gimn. 1907-1915 Gyöngyös, Kalocsa, teol. 1918-1921 Kalocsa, szent. 1921. jún. 12. Kalocsa, káplán: 1921 Foktő, 1922 Sükösd, 1924 Baja-Belv., 1925 pléb. h. Szeremle, 1927 pléb. Bátmonostor, 1934 pléb. Foktő; 1941 esp. pléb. Bátya, 1947 h. főesp., 1950 főszámvevő, 1951 c. dersi prépost, 1951 föszsz. bíró, 1971 kanonok Kalocsa. (Schem. 1975)
Morvai Stephanus, nat. 20. Maj. 1896. in Jobbágyi (Com. Nógrád), gymn. 1907-15. in Gyöngyös et Colocae, theol. 1918-21. Colocae, ord. 12. Jun. 1921. Colocae, coop. in Foktő, 1922. in Sükösd, 1924. in Baja-Belváros, 1925. admin. interim. in Szeremle, 1927. paroch. in Bátmonostor, 1934. paroch. in Foktő, 1941. paroch. in Bátya, vic. foran. distr. Miskeen., 1947. vic. foran. distr. Bátyaen., subst. archidiac. cathedr., 1950. vicepraes. Off. Rev. Rationum, 1951. praepos. tit. S. Salv. de Derzs. (Schem. 1950)
Morvai István kanonok (Jobbágyi, Nógrád m. 1896. máj. 20. – Kalocsa, 1979. okt. 21.) 1907-1981, 1997, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1907. /Isk. biz. Kalocsai Jezsuita Gimn, érettségi biz. is 1915. /Báthmonostori Hitelszöv. elnöke 1927. /Áthelyezési kérelmek /Keresztény származásának igazolása akv-i kivonatokkal 1940. /Aranymise 1971. /Végr. 1975. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
MORVAY Stephanus káplán Sükösdön 1923. 276 (Történeti Sematizmus-2002)
Morvai István főszékesegyházi főesperes 1973, bácsi kisprépost 1979. (Kronológia-2009)

Névtár: