Müller Christianus

Müller Christianus nat. 1820 ord. 1845 Cooperator. 1850 in Schol. inf. Real. Zombor. Catecheta. 1859 Par. in Nádudvar. (Schem. 1870)
MÜLLER Christianus káplán Paripáson 1847-1848, Dunabökényen 1851-1852, Militicsen 1853, Zomborban 1854-1859, Doctr. Rel. et Linguae Hung. Prof. a Zombori Alreáliskola és Gimnáziumban 1856-1859, plébános Nemesnádudvaron 1860-1875. 113, 179, 243, 253, 267, 320 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: