Muzik Stephanus

Muzik Stephanus, nat. 1859. Dec. 11. Zombor, ord. 1883. Jul. 1. Coop. in Szond, Bajmok, 1889. Zombor, 1902. Admin. in Bajaszentistván, 1906. Paroch. ibidem, 1907. v.-a.-diac. (Schem. 1914)
Muzsik István (Zombor, 1859. dec. 11. – Bajaszentistván, 1917. szept. 5.) 1883-95, 1902, 1910-14, 1917-27, 0,03 ifm /Inf. 1883-95. /Szabadságkérelmek /Obitus /Massa, hagyatéki per (Personalia-2002)
MUZIK/ MUZSIK Stephanus káplán Szondon 1884-1885, Bajmokon 1886-1889, adminisztrátor Bajaszentistvánon 1904-1906, plébános Bajaszentistvánon 1907-1915, Kalocsai Főesperesség Hajósi Kerület esperese 1908-1915. 120, 154, 156, 295 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: