Nagy Adalbertus

Nagy Adalbertus, nat. 1839. Jan. 6. Ada, ord. 1863. Jul. 16. sive 26. Coop. in Bács, Palona, Mohol, Ada, Újvidék, 1874. Admin. in Csurog, 1885. Parochus in Monostorszeg, 1908. S. Sedis assess. (Schem. 1914)
Nagy Béla (Ada, 1839. jan. 6. – Baja, 1916. júl. 24.) 1859-1918, 0,04 ifm /Isk. biz. Szegedi Nagygimn. 1859. /Szül. akv-i kiv. 1861. /Inf. 1863-73. /Áthelyezési kérelmek /Fegyelmi 1892-93, 1915-16. /Szabadságkérelmek /Főszentszéki ülnöki kinevezés 1908. /Szentszéki vizsg. 1909. /Lemond a monostorszegi plébániáról 1916. /Nyugdíjazás /Obitus /Massa (Personalia-2002)
NAGY Adalbertus káplán Bácson 1864, Palonán 1865, Moholon 1866, Adán 1867-1871, Újvidéken 1872-1874, adminsztrátor Csúrogon 1875-1885, plébános Monostorszegen 1886-1915, Kalocsai Érseki Főszentszék szentszéki ülnök, bíró 1909-1915. 70, 129, 135, 174, 245, 247, 266, 308 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: