Nehiba János

Nehiba János: (Bács, 1794. július 6. - Kalocsa, 1875. január 23.) 1818. február 15.: szent. Káplán. 1819: tanulmányi felügyelő, teológiai tanár. 1829: házassági kötelékvédő, főszentszéki ülnök. 1831: teológus kanonok, a nagyszeminárium rektora. 1853: ált. helynök. 1856: felszent. tinini püspök. 1868: aranymisés. Bölcsész és teológiai doktor. Káptalani tisztségei: 1830: tb. 1831. december 23.: ifj. mester. 1833. július 25.: id. mester. 1837. augusztus 30.: tiszai főesp. 1838. február 15.: bácsi főesp. 1840. július 1.: bácsi kisprépost. 1843. március 2.: őr. 1848. október 16.: olvasó. 1853. augusztus 10.: nagyprépost. (Kanonokok-1998)
Nehiba Joannes 1794 1818 Cooperator. — 1819 Stud. Praef. et Prof. Theol. suppl. 1823 Ordinarius. 1824 Advocatus Paup. 1829 Def. Vinc. Matrim. et Cons. Assess. et Pro-Syn. Exam 1830 hon. 1831 act. Canonicus Theol. una Semin. Rect. 1853 Praepos. Major et Vic. Gen. 1855 b. n. Eppus Tinniensis 1856 consecr. Episc. Tinniniensis et in Pontific. Suffrag. 1868 Sacerd. Jubil. (Schem. 1870)
Nehiba János kanonok, püspök (Bács, 1794. júl. 6. – Kalocsa, 1875. jan. 23.) 1810-1883, 0,14 ifm /Jelentkezése papnövendéknek 1810. /Szül. akv-i kivonat kérése 1816. /Tan. jelentések tanulmányairól a szem. rektorától 1816. /Kérelem, hogy hittanár lehessen 1823. /Ifj. mesterkanonoki kinev. 1831. /Olvasó kanonok szeretne lenni 1848. /Engedély paróka viselésére 1849. /Tinini kinev. püspök 1855. /Tinini felszentelt püspök 1856. /Levelezés Haynald érsekkel a szállások szétszórt híveinek lelkipásztori gondozásáról 1863, 1868. /Felterjesztés királyi kitüntetésre (vaskorona rend másodosztályú keresztje) 1874. /Végr. 1873. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
NEHIBA Joannes 14, 19, 23, 25, 29, 32, 38, 41, 44, 47, 50, 69, 70, 71, 80, 82, 83, 85, 86, 92, 96, 107, 108, 152 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: