Névery Alexander

Névery Alexander, nat. 1859. Nov. 14. Dunaföldvár, ord. 1882. Jun. 3. Coop. in Fajsz, Magyarkanizsa, 1886. prof. doctr. relig. in gymn. Zombor, eodem anno in Újvidék, 1887. professor theolog. supplens et studior. praef. in semin. maj. 1888. Parochus in Adorján, 1896. valetudinarius, 1911. a parochia administrative amotus, ss. theol. doctor. (Schem. 1914)
Névery Sándor dr. (Dunaföldvár, 1859. nov. 14. – Adorján? 1918. febr. 27.) 1882-1903, 0,10 ifm /Inf. 1882-85. /Tan. segély teol. doktori disszertációjának kinyomtatásához 1885. /Középisk. hittanári vizsga 1886. /Áthelyezési kérelem /Szentszéki per 1892-94. /Orvosi vizsgálatok, betegség 1894-1903. /A Nádasdy-alapítvány egyik helyére veszi fel a káptalan, kezelési költségeinek fedezésére 1899. /Gondnokság alatt áll, nyugdíjaztatásának kérése 1900-1903. (Personalia-2002)
NÉVERY Alexander teolgóus hallgató a Központi Szemináriumban 1880-1881, káplán Fajszon 1883-1885, Magyarkanizsán 1886, Újvidéki Alreáliskola majd Gimnázium tanára, Doctrinae Religionis Prof. SS. Theol. Doctor 1887, SS. Theologiae Doctor, Studii Biblici supplens Prof., Érseki Líceum, Teológiai Főiskola tanára 1888, Nagyszeminárium tanulmányi vezetője 1888, plébános Adorjánban 1889-1911, betegállományban 1896-1911, nyugalmazott pap, emer. parochus Adorjánensis Budapestini 1912-1915. 84, 86, 89, 103, 108, 113, 130, 188, 238 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: