Novak Franciscus

Novak Franciscus Abbas, Cath. Eccl. Jaurinensis Canonicus (Schem. 1865)
NOVÁK Franciscus Cath. Eccl. Jaurinensis Canonicus, L. R. Civitatis Jaurinensis interioris Parochus et Examinator Synodalis 1854, Praepositus S. Adalerti E. M. de mone Jaurino 1860, Szent Keresztről nevezett nagyolaszi apát 1854-1869. 59 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: