ÖSSZEGZŐ ÁTTEKINTÉS

CONSPECTUS SUMMARIUM

PAPSÁG LÉTSZÁMA/ NUMERUS CLERI

1803

1825

1855

1885

1915

Plébános/ Parochus

59

83

84

91

101

Plébánoshelyettes/ Administrator

31

20

23

21

31

Káplán/ Cooperator

50

86

62

84

101

Aktív papság összesen/ Clerici in Diversiis Officiis (Summa)

-

214

186

230

262

Papnövendékek/ Clerus Junior

30

31

39

42

45

Egyházmegyén kívül/ Degentes extra Archidioecesim

-

9

13

4

20

Nyugalmaztottak/ Emeriti:

4

1

5

16

15

Szerzetesek házai és létszáma/ Domicilia et Numerus Religiosorum Ordinum

5

5

4/59

17/281

44/80

PLÉBÁNIÁK, FILIÁK/ PAROCHIAE, FILIALES

1803

1825

1855

1885

1915

Plébániák/ Parochiae

88

100

104

112

131

Leányegyházak/ Filiales

86

119

164

201

2

 

LÉLEKSZÁM/ STATUS ANIMARUM

1803

1825

1855

1885

1915

Katolikus és Gör. kat./ Catholici et Graeco-Cath.

211.775

311.546

383.417/7.069

491.984/7.371

667.106/ 11.051

Görög keleti/ Graeci Ort.

84.226

106.042

116.369

121.907

141.366

Evangélikus/ Augustanae Conf.

19.921

27.609

49.763

65.731

88.641

Református/ Helveticae Confessionis

20.501

26.899

37.446

40.894

49.349

Izraelita/ Numerus Judaeorum

2.026

4.901

12.936

22.100

25.765

Összesen/ Universae Animae

338.485

476.997

607.012

749.996

984.122

Katolikus- és vegyes házasságok/ Matrimonia Catholica, Mixta

-

-

-

107.570/1335

151.038/2526

Szentáldozások száma/ Numerus Communiorum

-

-

-

301.814

1650000

NYELVHASZNÁLAT A PLÉBÁNIÁKON/

USUS LINGUARUM IN PAROCHIIS

1855

1885

1915

magyar/ Hungaricae solius

42

47

61

magyar és német/ Hungaricae cum Germanica

7

11

16

magyar és délszláv/ Hungaricae cum Illyrica

10

8

15

magyar, délszláv és német/ Hung. cum Illyr. et Germ.

12

20

20

német/ Germanicae solius

22

19

18

német és délszláv/ Germanicae cum Illyrica

3

3

3

délszláv/ Illyricae solius

6

2

-

szlovák és magyar/ Slavica cum Hungarica

1

1

1