Oesterreicher Antal

Oesterreicher Ant. nat. 1803 ord. 1828 Cooperator. — 1830 Capell. domest. A.- Eppalis, 1836 Capellanus aulicus, 1835 Cerem. A.-Eppalis. 1838 Par. in Hodságh. 1841 Not. Dist. 1850 V.-A.- Diac. 1854 aurae meritorum cruce cum corona decoratus, 1858 emer. V.-A.-Diac. (Schem. 1861)
Oesterreicher Antal (Baja, 1803. dec. 21. – Hódság, 1963. aug. 22.) 1823-1865, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1824. /Isk. biz. Pesti Egyetem jogi kar 1823. /Érseki udvari káplán 1834. /Inf. 1829-50. /Betegség, felmentés esperesi megbízatás, plébánosi feladatok alól 1858-63. /Végr. 1863. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
ÖSTERREICHER/ OESTERREICHER/ ÖSTEREICHER/ ÖESTEREICHER Antonius 75, 76, 121, 139, 205, 222, 313 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: