Opicz Sándor

Opicz Sándor: (Szabadszenttornya, Békés vm., 1825. november 21. - Ada, 1898. január 15.) Kalocsai papnövendék. 1848. december 13.: szent. Két évet a püspöki irodán dolgozott. 1848-tól káplán Hegyesen, Jánoshalmán, Ókanizsán, Óbecsén, Martonoson, Zentán, Kecelen és ismét Jánoshalmán. 1864: helyettes pléb Adorjánban. 1867: u.o. pléb. 1868: adai pléb. Országgyűlési képviselő 1861-ben és 1865-1869 között. Káptalani tisztségei: 1889.: tb. Munkái: országgyűlési beszédei megjelentek a Naplókban. Művei: A bűn büntetése. Karácsonyi játék 3 felvonásban. (Budapest, 1896.) – A pogány megtérése. Karácsonyi játék 3 felvonásban. (Budapest, 1896.) – Békesség az embernek. (Népiratok 139., Budapest, 1897.) Bibliográfia: Magyarország és a Nagyvilág 1866. 18. sz. arck. – Szinnyei IX. 1312. (Kanonokok-1998)
Opitz Alexander, nat, 1825. Nov. 21. Sz.-Tornya (Com. Békés), ord. 1848. Dec. 9. Caneell. Dioeces. 2. ann. — 1848. Coop. in Hegyes. Jankovácz. Ó-Kanizsa. Ó-Becse, Bács-Martonos Zenta, Keczel. Jankovácz. 1864. Administrator in Adorján. 1867. Paroch. ibidem. 1868. Paroch. in Ada. 1889. Canon. Honor. (Schem. 1897)
Opitz Sándor (Orosháza, 1825. nov. 21. – Ada, 1898. jan. 15.) 1843-1900, 0,02 ifm /Szül. akv-i kiv. 1843. /Isk. biz. Szegedi Lyceum 1843. /Jelentkezik papnövendéknek 1843. /Inf. 1850-59. /Szentszéki tisztázó eljárás 1848-as tevékenység miatt (honvéd volt) 1849-50 /Dispositio, áthelyezési kérelmek 1850-es évek /Obitus /Massa (Personalia-2002)
OPITZ(CZ) Alexander 53, 128, 130, 211, 219, 223, 238, 240, 317 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: