Osztermayer József

Osztermayer József: (Baja, 1825. január 7. - Hódság, 1894. július 8.) 1848. július 5.: szent. Káplán. 1857: a szeminárium alrektora. 1863: hódsági pléb., espereskerületi jegyző. 1882: esperes. 1890: kiérd. espres. Káptalani tisztségei: 1887. december 1.: tb. (Kanonokok-1998)
Osztermayer Josephus. nat. 1825 Jan. 7. Baja, ord. 1848. Jul. 5. Cooperator. - 1857. Vice-Rect. Semin. 1863. Paroch. in Hódság una Not. Distr. et Cora. Matr. Not., 1882. Vice-Archi-Diaconus, 1887. Canonicus Honorarius, 1890. emerit. V.-A.-Diac, (Schem. 1894)
Osztermayer József (Baja, 1825. jan. 7. – Hódság, 1894. júl. 8.) 1843-1897, 0,01 ifm /Szülők kérelme a Katona István ösztöndíj elnyeréséért 1843. /Szül. akv-i kiv. 1844. /Isk. biz. Szegedi Lyceum 1844. /Inf. 1849-55. /Espereskerületi jegyző a középső bácsi kerületben 1864. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
OSZTERMAYER Josephus 53, 86, 121, 202, 205, 293 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: