Oszwald József

Oszwald József: (Szépliget, 1890. augusztus 13. - Kalocsa, 1941. január 14.) 1914. június 28.: szent. Hitoktató Baján. 1916: előénekes, praebendatus és hitokatató a kalocsai tanítóképzőben. 1917: érseki házi káplán. 1919: zentai káplán és gimnáziumi tanár. 1921: u.o. hittanár. 1922: kalocsai teológiai tanár, a Fiatal Földművesek Társaságának elnöke. 1925: iskolai altanfelügyelő, majd főtanfelügyelő. 1926: zsinati vizsgáló, szentszéki bíró. 1927: a tanítóképző igazgatója. Káptalani tisztségei: 1939. augusztus 31.: tb. (Kanonokok-1998)
Oszvald Josephus, nat. 1890. Aug. 13. in Szépliget. (Schem. 1914)
Oszwald József (Szépliget, 1890. aug. 13. – Kalocsa, 1941. jan. 14.) 1910-1942, 0,04 ifm egyházmegyei főtanfelügyelő, tanítóképzőintézeti és liceumi igazgató /1910-27, 1936-42. /Tan. Központi Papnevelde 1910-14. /Tud. egy éves jeruzsálemi kiküldetés az osztrák-magyar zarándokházba (keleti nyelvek, bibliai topográfia tanulmányozása céljából) Az érseki tanítóképző igazgatója 1927. /Igazolás honosításához 1925. /Földművelő Ifjúsági Egylet elnöke /Betegség, gyógykezelés (Balatonfüred) 1939-40. /Petőfi Társaság pártoló tagságáról oklevél 1936. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
OSWALD/ OSZWALD Josephus 85, 97, 108, 110, 111, 317 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: