Pálity Marcus

Pálity Marcus, nat. 1. Oct. 1916. in Csonoplya, gymn. 1928-36. in Zombor et Travnik, theol. 1936-1941. in Spalato et Zagrabiae, ord. 10. Apr, 1941. Zagrabiae, Coop. in Palona, mox in Tavankút (Schem. 1942)
Pálich (Pálity) Márk (Csonoplya, 1916. okt. 1. ? ) 1941-1945. - /Inf. 1941-43. /Áthelyezési kérelmek Dél-Bácskába 1944-45. (Personalia-2002)
Pálics Márk szondi plébános, elhunyt 1958. márc. 12. (Kronológia-2009)

Névtár: