Parcsetich József

Parcsetich József sen.: (Zombor, 1800. március 19. - Szond, 1863. augusztus 21.) 1823: szent. 1846: pléb. Szondon. 1859: esperes. Káptalani tisztségei: 1862. április (kinev.): tb. (Kanonokok-1998)
Parcsetich Josephus. nat. 1800 ord. 1823 Cooperator.— 1846 Par. in Szonta. 1852 Not. Distr. 1858 A.-Eppalis Trib. Matr. Commissar. 1859 V.-A.-Diac. (Schem. 1861)
Parcsetich József (Zombor, 1800. márc. 19. – Szond, 1863. aug. 21.) 1818-1896, 0,14 ifm /Isk. biz. Szegedi Piarista Lyceum 1818. /Szül. akv-i kiv. 1819. /Inf. 1823-52. /Fegyelmi 1835. /Áthelyezési kérelmek 1840-es évek /Tb. kanonoki kinevezés megköszönése 1862. /Obitus /Massa (benne hagyatéki per, leltár, árverés, ill. a Parcsetich Alapítvány iratai is) (Personalia-2002)
PARCSETICS(CH,TS)/ PARTSETITS Josephus káplán Küllődön 1826-1827, Kerényben 1830, Bajaszentistvánon 1831, Hercegszántón 1832, adminisztrátor Csávolyon 1833, káplán Bácsbokodon 1834-1835, Kúlán 1836, Szabadka Szent Teréz plébánián 1837-1845, Bácsi Főesperesség Felső-Bácsi Kerület esperese 1860-1863, Distr. superioris Bacsiensis V-A-D. et Scholarum Nationalium Inspector, Commissarius Matrimonialis, Parochus Szontensis, tiszteletbeli kanonok 1863. 52, 121, 139, 154, 170, 203, 222, 231, 235, 279 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: