Petrovácz Josephus

PETROVÁCZ Josephus főtanfelügyelő segédje 1880-1919, nép küldötte az egyházmegyéből az Autónomia Kongresszusra, E Districtu Coloensis 1903-1923, Iskolai Fegyelmi Tanács tagja 1911-1914, a kalocsai Polgári- és Elemi Tanítónőképezde Elemi tanítónőképezde tanára, ig. nevelés- és módszertan 1913-1914, egyházmegyei főtanfelügyelő, inspector dioec. interimalis, Franc. Jos. I. eques 1919-1923. 94, 98, 326, 329, 330 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: