Polareczky Bálint

Polareczky Bálint (1781. febr. 2. – Adony, 1849. aug. 9.) 1822, 1840-1855, 0,10 ifm /Inf. 1822. /Fegyelmi 1840. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
POLERECZKY/ POLERETZKY Valentinus káplán Baján 1806, Érseki Főszentszék és Helynöki Hivatal titkár 1807-1809, plébános Titelen 1811-1814, Bácson 1815-1850, not. distr. 1815, I. Comit. Syrmiensis Tabulae Judiciariae Assessor 1821, item Bács et Bodrogh art. unit. Tabulae Jud. Assessor 1826, Praepositus B. M. V. de Adony 1836, Bácsi Főespersség Középső-Bácsi Kerület esperese 1816-1842. 72, 121, 135, 152, 300 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: