POLGÁRI- ÉS ELEMI TANÍTÓNŐKÉPEZDE, KALOCSA (1913-1919)

Polgári tanítónőképző tanárai (1913-1919):
Petrovácz József ig., nevelés- és módszertan (1913-1919) Birnbaum M. Szeréna vegy-és ásványtan (1913-1919) Ispánovits M. Gonzága földrajz (1913-1914) Ketterer Károly mennyiség- és természettan (1913-1919) Dr. Kis-Erős Ferenc magyar nyelv és irodalom (1913-1914) Kurcz Adolf hittan (1913-1914) Pfeiffer M. Leopoldina német, francia nyelv és irodalom (1913-1919) Reith M. Fidélisz kereskedelmi és politikai számtan (1913-1919) Szabó M. Remigia állat- és növénytan (1913-1919) Vojnits M. Aquina történettudományi tárgyak (1913-1919) Faddi M. Tiburcia földrajz (1914-1919) ifj. Horváth Géza rajz (1914-1919) Dr. Kerner István lélektan, logika (1914-1919) Kursinszky M. Cypriana magyar nyelv és irodalom (1914-1919) Dr. Pál Mátyás hittan (1914-1919) Tukats M. Annuciata nevelés- és módszertan (1914-1919) Tumbász M. Filuména vegytan (1914-1919)
Elemi tanítónőképző tanárai (1913-1919):
Dr. Albeker Károly községi orvos egészségtan (1913-1919) Beiszmann M. Skolasztika magyar irálytan és irodalom, hazai történelem és alkotmánytan (1913-1914) Bérczi M. Cölesztina ének és zene (1913-1919) Birnbaum M. Szeréna német nyelv (1913) szépírás (1914-1919) Bodor M. Benigna női kézimunka (1913-1914) Ispánovits M. Gonzága földrajz (1913-1919) magyar nyelv és irálytan, háztartástan (1914-1919) Klossy Péter torna (1913-1914) Kurcz Adolf hittan (1913-1914) Kursinszky M. Cypriána magyar nyelv és egyetemes történelem (1913-1914) Mahotka M. Angéla német nyelv, rajz, szlőjd (1913-1914) német nyelv (1914-1919) Petrovácz József ig. nevelés- és módszertan (1913-1914) Reith M. Fidelisz mennyiség-, természet-, vegy- és ásványtan (1913-1914) mennyiségtan (1914-1919) Szabó M. Remigia természetrajz (1913-1919) Tukats M. Annunciáta mennyiségtan, háztartás, szépírás (1913-1914) nevelés módszertani tárgyak (1914-1919) Hangya M. Melinda szépírás, szlőjd (1913-1914) Bán M. Skolasztika magyar nyelv és irodalom, történelem, alkotmánytan (1914-1919) Faddi M. Tibucia hazai történet (1914-1919) Hangody M. Domitilla női kézimunka (1914-1919) id. Horváth Géza rajz (1914-1919) Kis M. Szylvia torna (1914-1919) Mahotka M. Angéla német nyelv (1914-1919) Patócs M. Norbertina szlőjd (1914-1919) Dr. Pál Mátyás hittan (1914-1919) Tumbász M. Filuména természet-, vegy- és ásványtan (1914-1919)