Polyakovics Fülöp

Polyakovics Fülöp: (Szabadka, 1787. november 5. - Monostorszeg, 1870. július 8.) 1812: szent. Káplán. 1820: nemesmiliticsi pléb. 1851: monostorszegi pléb. Káptalani tisztségei: 1869. szeptember 29.: tb. (Kanonokok-1998)
Polyákovics Philippus nat. 1787 ord. 1812 Cooperator. — 1820 Paroch. in Nemesmilitics. 1851 Par. in Monostorszegh. 1869 Can. hon. (Schem. 1870)
Polyákovics Fülöp (Szabadka, 1787. nov. 5. – Monostorszeg, 1870. júl. 8.) 1808-1876, 0,01 ifm /Szül. akv-i kiv. 1809. /Tan. isk. biz. Szegedi Lyceum 1808. /Inf. 1822, 1850-52. /Áthelyezési kérelem /Alesperesi Visitatio Nemesmiliticsen 1847. /50 éves papi jubileum 1862. /Végr. 1869. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
POLYÁKOVICS/ POLYAKOVITS Philippus káplán Csávolyon 1812-1814, Katymáron 1815-1816, Bajaszentistvánon 1819-1820, plébános Nemesmiliticsen 1821-1851, Monostorszegen 1852-1870, sacerdos jubilaris 1863. 154, 170, 217, 247, 252 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: