Pompéry Aurelius

Pompéry Aurelius, nat. 1868. Febr. 2. Budapestini. ord. 1892. Jun. 21. Membrum Instit. sublim. ad S. August. Vindobonae. 1893. Studiorum Praefectus in Sem. Máj. et SS. Theol. Professor Suppl. Examin. Commiss. Protess. in Scholis med. adplic. Membrum. Advocatus Pauperimi SS. Theol. Doct. (Schem. 1897)
Pompéry Aurél dr. (Budapest, 1868. febr. 2. ? ) 1892-1902, 0,02 ifm /Protestáns hitről katolikusra tért, igazolás az áttérésről 1892. /Doktori értekezés (nyomtatvány) 1894. /Tan. Bp-i egyetem egyházjogi tanszék 1897. /Fegyelmi /Betegség, betegszabadság, segély, gyógykezelés 1897-98. /Dimissio Sacerdotum (az esztergomi egyházmegyébe távozik) 1900. /Tudakozódás róla 1902. (Personalia-2002)
POMPÉRY Aurelius Bécsi Augustineum Felsőbb Papi Továbbképző Intézet 1893, Kalocsai Érseki Főszentszék szegények ügyvédje 1894-1897, SS. Theol. Doctor, Prof. supplens, Érseki Líceum, Teológiai Főiskola tanára 1894-1897, Nagyszeminárium tanulmányi vezetője 1894-1897, káplán Zenta Jézus Szent Szíve plébánián 1899, Őrszálláson 1900. 71, 85, 86, 109, 262, 318 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: