Povischil Richárd

Povischil Richárd: (Schönberg, Morvaország, 1853. szeptember 12. - Kalocsa, 1919. január 20.) 1879. június 30.: szent. Káplán Garán. 1881: érs. iroda. 1882: a szegények lelki gondozója, a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek lelki igazgatója, a tanítónőképző hitoktatója. 1891: főszentszéki ülnök, zsinati vizsgáló. 1895: házasságvédő, a hitvédelem tanára, az Iskolanővérek Mária Kongregációjának elnöke. 1903: a kisszeminárium kormányzója, hitszónok. 1907: zsinati vizsgáló, a főegyházmegyei kat. főiskolák tanfelügyelője. 1914: bátai Szt. Mihályról nev. apát. Teológiai doktor. Káptalani tisztségei: 1898: tb. 1906. július 10.: ifj. mester. 1907. február 28.: tiszai főesp. 1914. szeptember 21.: bácsi főesp. 1916. július 3.: székesegyh. főesp. 1917. május 1.: bácsi kisprépost. Munkája: Potestas ecclesiae legislativa circa matrimonium. Dissertatio inauguralis pro obtinendo doctoris in ss. theologia gradu academico. (Kalocsa, 1886.) Bibliográfia: Magyar Sion 1888. 347. – Tokody Ödön: Egyetemes Névtár 1891. 569. – Szinnyei XI. 97. (Kanonokok-1998)
Povischil Richardus, nat. 1853. Sept. 12. Schőnberg (Moravia), ord. 1879. Jun. 30. Coop. in Gara, 1881. in off. dioec. applicit., 1882. interim. spirit. Paup. de Domina Nostra Ludimagistrarum ac in praeparandia puell. catecheta, 1883. in eodem munere confirmatus, 1891. assessor consist. et examinat. prosynod., 1893. spiritualis earundem sororum Congregationis dioecesan. generalis, 1895. vinculi matrimon. et relig. profess. defensor, praes. congreg. B. M. V. in claustro pauper. Ludimagistrarum et director consociationis altaris Coloczae, 1898. canon. honor., 1900. Director Consociationis Sacerdotum Adoratorum Dioec., 1903. regens sem. puerorum, 1906. canonicus M. E. Coloc., magister junior, 1907. archidiaconus Ti-biscanus, membrum consilii a vigilantia, examinator prosynodalis, ss. theol. doctor. (Schem. 1914) SS. Theol. Baccalaureu* in schem 1881
Povischil Richárd (Schönberg, Morvaország, 1853. szept. 12. – Kalocsa, 1919. jan. 21.) 1879-1919, 0,01 ifm /Inf. 1879-80. /Tan. Budapesti Tudományegyetem, isk. jelentések, tanulmányi segély 1880-81. /Hittudományi doktori cím 1886. /Celebretek /Obitus (Personalia-2002)
POVISCHIL Richardus 33, 40, 43, 48, 53, 70, 71, 81, 89, 94, 96, 99, 108, 110, 114, 198, 328 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: