Probojcsevics Joannes

Probojcsevics Joannes, nat. 1813. Nov. 4. sive 15. Szabadka, ord. 1837. Aug. 16. Cooperator. 1856 Parochus M.-Theres. ad S. Theres. 1857 in Gymri. ejate A.-Eppalis in re relig. et mor. Commiss. 1858 A.-Eppalis Trib. Matr. Comm. 1861 Praepositus S. Laur. de Háj. (Schem. 1884)
Probojcsevics János (Szabadka, 1813. nov. 4. – Szabadka, 1885. júl. 3.) 1832-1888, 0,04 ifm /Szül. akv-i kiv. 1832. /Tan. Isk. biz. Pesti Egyetem, Jogi kar 1833. /Inf. 1838-55. /Segélykérelem /Dispositio, áthelyezési kérelmek /Szabadságkérelmek /Fegyelmi (politikai vádak) 1862. /Végr. 1875. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
PROBOJCSEVICS(CH,TS) Joannes 66, 137, 154, 166, 278, 279, 283, 304, 308 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: