SCHEMATISMUS

1882-1990, 1,18 ifm
Keresőszavak: névtárak, évkönyvek, almanachok
Nyelv: magyar, latin
A sorozat ismertetése: Már az 1770-es évektől megjelentek nyomtatásban az egyházmegye schematismusai, azaz névtárai, amelyek egybegyűjtötték az egyházi szervezettel, igazgatással kapcsolatos legfontosabb adatokat. A megjelenő információkat általában területi rendben, azaz főesperességek, espereskerületek és plébániák szerint, illetve személyek szerint is csoportosították. A schematismusok nyelve egészen 1950-ig latin volt. A sorozat iratai a névtárak megjelentetésével, az ehhez szükséges adatgyűjtés elvégzésével kapcsolatosak. Az egyházmegyés névtárakon kívül megtalálhatók a más országos egyházi kiadványok, almanachok számára összegyűjtött és átadott adatok is.
További tagolódás, tételek:

    · Adatgyűjtő ívek 1939, 1942, 1950-1951, 1968, 0,69 ifm
    · Egyéb iratok 1882-1990, 0,49 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: