Schweitzer József

Schweitzer József: (Tolna, 1828. szeptember 12. - Kalocsa, 1914. március 10.) 1853. augusztus 2.: szent. Káplán. 1859: kalocsai teológiai tanár. 1860: a papnövendékek lelki atyja. 1886: zsinati vizsgáló. 1878: főszentszéki ülnök. 1884: az érs. középiskolák hittanárait felügyelő bizottság tagja. 1887: kalocsai pléb. 1888: a kalocsai nagyszeminárium rektora, az idős és beteg papok intézetének prefektusa. 1889: Szt. Margitról nev. garabi apát. 1895: a kalocsai nagyszeminárium hit- és erkölcstani biztosa, poenitentiarius kanonok. 1901: pápai prelátus. 1903: aranymisés. Káptalani tisztségei: 1880. szeptember 16.: tb. 1887. október 9.: ifj. mester. 1888. május 1.: id. mester. 1895. április 17.: székesegyh. főesp. 1897. augusztus 15.: bácsi kisprépost. 1902. április 29.: őr. 1903. április 15.: éneklő. 1906. július 10.: nagyprépost. Munkái: Katholikus hit- és erkölcstani védértekezletek. (2 kötet, Kalocsa, 1903.) – Az emberi természet fejlődési elméletének kérdése. (Kalocsa, 1904.) – A legszentebb oltárszentség. Az eredendő bűn káros következményinek ellengyógyszere. (Kalocsa, 1904.) Bibliográfia: Szinnyei XII. 779. (Kanonokok-1998)
Schweitzer Josephus, nat. 1828. Sept. 12. Tolna, ord. 1853. Aug. 2. Coop. - - 1859. Profess. theol. una 1860. spir. cleri junioris, 1876. examinator prosynodalis, 1878. assessor consistorialis. 1880. canon. hon., 1881. seminarii rector et instituti emer. et deficient. presbyterorum praefectus. 1884. examinatoriae comiss. prof. doctr. relig. in scholis med. appl. membrum, 1887. M. E. Colocensis canonicus magister junior et Par. Coloc. 1888. magister senior, 1889. abbas S Margaritae de Garab, 1895. Archidiac. cathedr. et in gymnas. maj. Coloc. archieppalis in re relig. et mor. commissarius, canon. poenitentiarius, 1899. praepositus S. Pauli de Bács, 1901. praelatus Suae Sanct. domesticus, 1902. canonicus custos, 1903. canonicus cantor, 1906. praepositus major. Sacerdos jubilaris. (Schem. 1914)
Schweitzer József kanonok (Tolna, 1828. szept. 12. – Kalocsa, 1914. márc. 10.) 1847-1914, 0,02 ifm /Szül. akv-i kiv. 1847. /Inf. 1853-58. /Kalocsai teol. tanár 1859. /Köszönet tb. kanonoki kinevezésért 1880. /Papi gyónással kapcsolatos tanulmány, előterjesztés az érsekhez 1884. /Végr. 1904. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
SCHWEITZER/ SCHWEICZER Josephus 24, 28, 30, 33, 36, 45, 48, 52, 60, 70, 84, 86, 87, 96, 97, 107, 108, 133, 214, 243 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: