SYNODUS

1730-1986, 1,86 ifm
Névváltozatok, rokonság: Synodalia, Conferentiae Ecclesiasticae
Keresőszavak: zsinat, egyházmegyei szinódus
Nyelv: latin, magyar
A sorozat ismertetése: A sorozatot elsősorban az egyházmegyei és érseki tartományi szinódusok iratai alkotják. Kalocsa mellett azonban - nyilvánvalóan a példa kedvéért, használatra - megtalálhatók még más egyházmegyei szinódusok, sőt a világegyház zsinatainak döntései, munkadokumentumai is.
Egy-egy szinódus anyagát a tanácskozmányok összehívása, a vélemények és javaslatok begyűjtése, a munkadokumentumok elkészítése, javítása, megvitatása, végül a hozott határozatok kihirdetése, esetleg nyomtatásban való megjelentetése, közlése alkotta. Ilyen teljes dokumentáció azonban csak ritkán áll rendelkezésünkre, egy-egy szinódust tekintve általában csak a felsorolt elemek egy részét találhatjuk meg az iratok között. Az iratok alapján a következő évekre tehetők egyházmegyei szinódusok: 1738, 1763, 1821-1822, 1848, 1869, 1871-1872, 1878, 1882, 1928. Érseki tartományi zsinat volt 1863-ban. (Az 1763-as anyagát ld. még a Köteteknél, KFL.I.1. e. E/10-13.)
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1730-1837, 0,12 ifm - 1848, 0,25 ifm - 1856-1865, 0,43 ifm - 1869-1883, 0,17 ifm - 1924-1943, 0,21 ifm - 1947-1986, 0,68 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: