SZABADKAI ELEMI ISKOLÁK

IN ELEMENTARIBUS SCHOLIS MARIA-THERESIOPOLI (1886-1923)

Felix Jeszenovics catecheta (1886-1893) Franciscus Futó catecheta (1886-1892) Cath. Sodalium unionis Vice-Praeses Maria-Theresiopoli (1886-1890) Elias Kuluncsich catecheta (1886-1894) Josephus Latky catecheta (1886-1897) Stephanus Kalmár catecheta (1893-1897) Joannes Essert catecheta (1894-1896) Franciscus Schwerer catecheta (1894-1904) Spiritualis SS. Salvat. in nosocomio Maria-Theresiopoli (1897) Michael Kersch catecheta (1894-1897) Cath. Sodal. Union. Vice-Praeses (1897) Edmundus Hervanek catecheta (1895-1900) Stephanus Varga catecheta (1897-1905) Adalbertus Simrák catecheta (1899-1905) Emericus Milla catecheta (1899-1900) Stephanus Lukácsy catecheta (1901-1902) Julius Aczél catecheta (1901-1915) Capellanus nosocomii et Spiritualis Filiarum SS. Salvatoris in nosocomio Maria-Theresiopoli (1911-1915) Stephanus Ditelyán diaconus, catecheta (1903) Ernestus Körmöczy catecheta (1904) Hieronymus Maison catecheta (1903-1904) Casparus Takács catecheta (1905-1906) Antonius Kostialik catecheta, Capellanus nosocomii et Spirit. Filiarum SS. Salvat. in nosocomio ibid. (1905-1907) Josephus Bittermann catecheta (1905-1909) Blasius Hirka catecheta (1905-1910) Capellanus nosocomii et Spiritualis Filiarum SS. Salvatoris innoscomio ibid. (1908) Paulus Vidákovich catecheta (1907-1915) excurrens ad Nagyfény, Doctor SS. Canon (1912) Desiderius Vojnits catecheta (1908-1910) Stephanus Ditelján catecheta (1909-1914) Cath. Sodalium Unionis Praeses (1909-1911) Antonius Kostialik catecheta Doctor SS. Theologiae et Phil. (1909-1915) catecheta in schola sup. mercaturae et elem. (1913-1915) Adalbertus Mészáros catecheta (1910-1911) Adamus Frech catecheta (1911-1921) cath. unionis juvenum opificum praeses (1912) cath. in sup mercaturae et elem. (1915) Antonius Szorgh catecheta, Doctor SS. Canonum praeses Cath. Unionis juvenum opificum (1913-1915) Franciscus Svraka catecheta (1919) Carolus Szommer capellanus nosocomii et spirit. filiarum S.S. Salvat. ibidem in Szabadka (1919) Benedictus Barth director typograph. S. Antonii et praeses cath. unionis juv. opif. in Szabadka (1919) Antonius Szkenderovich catecheta (1919) Ludovicus Szvoboda catecheta (1919-1921) Franciscus Bertron catecheta (1919-1921) Joannes Steécz catech. in schol. sup. mercat., civ. et elem. Paup. de D.N. Ludimag. Coloc. in Szabadka (1919-1921) Antonius Vojnich-Tunich catecheta (1919-1923) Josephus Zvekán catecheta (1923) Georgius Ternay catecheta (1923)