SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

1850-1992, 0,33 ifm
Névváltozatok, rokonság: Püspökkari, Egyesületek, Symbolae
Nyelv: magyar, 1880-as évek előtt latin
A sorozat ismertetése: A Szent István Társulattal kapcsolatos iratok alkotják a sorozatot: alapítása, átszervezése, szabályzatának megalkotása és módosításai, különféle osztályainak létrehozása, könyvkiadásának segítése, anyagi támogatása és ehhez gyűjtések szervezése, egyházmegyei ügynökség működtetése a terjesztési munka segítésére stb. Az 1920-as évektől a sorozat feltűnően hiányos. 1948-49, az államosítás iratai után 1963-tól indul újra az iratsorozat, ezután még egy évtizeden át a Püspökkari iktatók is előfordulnak. Az 1970-es évektől terjedelmesebb az anyag, mely ezután elsősorban a közgyűlésekkel, az új alapszabállyal kapcsolatos. A Társulat közgyűlésein, ünnepi ülésein időnként az érsek elnökölt, ill. mondott megnyitó beszédet.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1850-1866, 0,03 ifm - 1867-1922, 1937, 1941, 0,12 ifm - 1948-1949, 1963-1992, 0,18 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: