SZENTÍRÁS

1969-1992, 0,09 ifm
Névváltozatok, rokonság: Püspökkari
Nyelv: magyar, német, olasz
A sorozat ismertetése: A sorozat anyaga a püspökkari iratok közül vált ki 1971-1974 között. Kezdetben a Szentírás vasárnapja bevezetésével kapcsolatos, majd az 1974-es új, teljes magyar fordítás elkészítésével, Szentírás Bizottság kijelölésével, fordító munkájával, az elkészült szöveg megjelentetésével, nemzetközi visszhangjával, később újabb kiadásaival a Szent István Társulatnál. Ezután 1990-től kezdődik újra az iratok sora, jórészt biblikus konferenciák meghívójával, anyagával, ill. az újonnan alakult Szent Jeromos Bibliatársulat programjaival, de a témák között bibliák rendelése-vásárlása, biblikus kiállítás is szerepel.

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: