Szép Ferencz (egy szabadkai pap élete a 19. század első felében) - tanulmány, 2007

Lakatos Andor: Szép Ferencz a kalocsai források tükrében c. tanulmánya a következő kötetben jelent meg: Meggyőződésem parancsolja. Szép Ferencz emlékére. Szép Ferencz (1809-1856) szabadkai plébános és közíró halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett emléknapok monográfiája. Szabadka, 2006. szeptember 9-10. Szervezte, gondozta és szerkesztette: Biacsi Antal. Kiadta a Keresztény Értelmiségi Kör megbízásából az Agapé Könyvkiadó Kft. Szabadka, 2007. A honlapunkon pdf formátumban közölt tanulmány a kötet 85-128. oldalán található.