Tájékoztató a projektről (Lakatos Andor, 2011)

Dr. Lakatos Andor projektmenedzser, levéltárvezető tájékoztatása a levéltár TÁMOP-programjáról
(Elhangzott 2011.11.07-én, a Katona István házban tartott projektnyitó rendezvényen.)

Előzmények

A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010 szám alatt, 2010 elején megjelent pályázati kiírás egyik fontos célja volt, hogy a múltunk emlékeit őrző közgyűjtemények hatékonyabban és intenzívebben kapcsolódjanak be az iskolák életébe, s ez a találkozás a diákok számára egyrészt élményszerű ismeretszerzést jelentsen, másrészt különféle képességek-készségek fejlesztését eredményezze. A pályázati kiírás keretei figyelembe vették a gyűjtemények szűkös költségvetési helyzetét, lehetővé tették a 100 %-os támogatási intenzitást (vagyis nem kellett önrészt vállalni), és a levéltárak számára további engedményeket is tartalmaztak (pl. nem volt kötelező óvodai korcsoport számára foglalkozásokat vállalni-kidolgozni). A levéltárak pályázati aktivitását a szakma illetékesei az OKM Közgyűjteményi Főosztályáról is segíteni-ösztönözni igyekeztek, ennek oka lehetett, hogy a múzeumi szféra (nyilvánvalóan jobb adottságokkal, látogatottsággal és közönségkapcsolatokkal) már országszerte számos sikeres pályázatot-programot produkált, s a levéltárak esetében is szerettek volna hasonló irányba elmozdulni. Levéltárunkat kifejezetten biztatták, Kalocsa kedvező adottságait hangsúlyozva, melyek a 2009-es „Nagy KUL-TÚRA Élmény” program keretében is megmutatkoztak (akkor osztálykirándulások keretében fogadtunk, általában távolról érkező diákcsoportokat).

Adottságok

Intézményünk egy évtizede összevont gyűjteményi szervezetben él, a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjteményekben három önálló szakterület, könyvtár, kincstár (múzeum) és levéltár együttműködése valósul meg, rendszeresen adódnak számunkra közös feladatok és lehetőségek. Más levéltárak helyzetéhez képest ez a mindennapokban összetettebb, változatosabb világot eredményez. A teljes gyűjtemény-együttes szempontjából fontos Kalocsa, az érseki város kiemelkedően gazdag kulturális öröksége. Az érsekség történeti szerepéből adódóan az általunk gondozott forrás- és emlékanyag jelentősége messze túlmutat a város, a megye, sőt a főegyházmegye határain is. Az érseki tartomány évszázadokon át országrésznyi területet jelentett és számos egyházmegyéből állt, főpapjaink gyakran távoli vidékről, tapasztalt püspökként érkeztek, s magukkal hozott tárgyaikat, gyűjteményeiket általában Kalocsa örökölte.
Adottságaink, valamint a fentebb említett pályázati kiírás részleteinek figyelembe vételével mi a pályázat kidolgozása és beadása mellett döntöttünk, jóllehet országos szinten általában visszafogott volt a levéltárak érdeklődése (riasztóan hatott pl. a végrehajtással járó adminisztrációs teher stb.), és végül csak kevés levéltári pályázat-program született.

Partnerek

A pályázat keretein belül három kalocsai és két vidéki oktatási intézmény vállalta velünk az együttműködést. Az iskolákkal egy tanéves szerződéseket kötöttünk, de a partnerség öt éven át megmarad, vagyis tartós kapcsolatok kiépítésére van lehetőségünk. Az egy tanéves program keretében több mint 750 diák látogat el hozzánk (zömmel középiskolás korosztály, 65-70 % kalocsai intézményekből), a kísérő tanárokkal együtt a résztvevők száma meghaladja a 800 főt. Nagyon örülünk annak, hogy a résztvevők között jelentős arányt képviselnek a kalocsai intézmények, mivel korábbi tapasztalataink szerint gyűjteményeink látnivalóival gyakran éppen a helyi közönséget, a helybéli diákokat nehezebb megmozgatni. Ez a program most alkalmat ad arra, hogy a vidéki csoportokon, osztálykirándulókon és a kiállításokat látogató turisták ezrein kívül városunk diákjait is nagyobb számban megszólítsuk.
Partner intézményeink Kalocsán: Szent István Gimnázium, Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Nagyasszonyunk Katolikus Gimnázium és Általános Iskola. Vidéken: Szent László ÁMK, Baja és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Kiskunmajsa.

Tartalom, megvalósítók

Az együttműködés tartalmát témanapok és szakkörök jelentik. A témanapok négy tanórás foglalkozások, melyek első két órájában egy-egy konkrét témával kapcsolatos foglalkozás zajlik, majd a második két órában „helytörténeti séta” következik a gyűjteményi kiállítóterekben (Érseki Palota, Katona István ház, Paprika Múzeum). Szakkört családkutatás témában, félévenként öt alkalommal (két tanórás foglalkozások keretében) tartunk a kalocsai iskolák számra. Az elméleti ismeretek átadását itt gyakorlati kutatás is követi, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár internetes e-kutatás szolgáltatásának igénybe vételével.
A 2011-2012-es tanévben minden egyes partner intézményünk számára hat témanapot tartunk, a három kalocsai iskola számára pedig félévente családkutató szakkör is indul.
A megkezdett projekt menedzsere Dr. Lakatos Andor gyűjteményvezető, a szakmai megvalósításban valamennyi gyűjteményi szakterület érintett (Főegyházmegyei Levéltár, Főszékesegyházi Könyvtár, Érseki Kincstár). A foglalkozásokat tartó gyűjteményi munkatársak: Tóth Krisztina és Lakatos Andor (levéltár), Fischerné Grócz Zita és Matula Imre (könyvtár), Lakatos Adél és Péteri Viktor (kincstár).

Programok

Témanapjaink: Ötvös remekművek (kincstár), Kódexektől a digitális könyvtárakig (könyvtár) és Az írás története (levéltár). A családkutató szakkörhöz remek hátteret ad levéltárunk gazdag anyakönyvi állománya, a Communio-projekt keretében digitalizált forrásaink. A foglalkozások során érintett tárgyak-ismeretek: művészettörténet-rajz, kémia, történelem, társadalom-ismeret, könyvtárhasználat, informatika stb. A programok célja a szerteágazó ismeretek kapcsolása és ezzel összefüggésben különféle készségek fejlesztése, emlékezetes látogatások-séták biztosítása a gyűjteményi raktárakban és kiállítóterekben. Mindehhez módszerként vetített előadásokat, játékos feladatokat és emlékeztető kiadványokat is alkalmazunk, s a témanapokon részt vevő diákok számára a program befejezéseként ebédet is biztosítunk. A változó helyszínek, az előadó- és kiállítóterek, a séta és a terített asztal sokféle alkalmat adnak az ismeretek elsajátítására, a gyűjteményekkel kapcsolatos érdeklődés felkeltésére, különféle kérdések megfogalmazására és megbeszélésére. Egy-egy témanap résztvevői az említett program során általában 4-5 gyűjteményi kollégával találkoznak, gyakran csoportbontásban dolgoznak, ami szintén változatosságot eredményez.

Költségek

A projekt megvalósításának időszaka 2011. augusztus 1-től 2012. július 31-ig tart, ez idő alatt az említett célokra 13,6 millió forintos pályázati támogatást használhatunk fel. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 A főbb költség-típusok a következők:

 - Diákok számára biztosított szolgáltatások (étkezés, buszköltség, kiadványok, anyagok) 36 % 

- Szakmai megvalósítás és projekt menedzsment bérköltsége 34 % 

- Berendezés, felszerelés, előadás technika 10 % 

- Egyebek (tájékoztatás, nyilvánosság, irodaszer, kommunikáció, anyagvásárlás, banki költségek, tartalék 20 % 

Intézményünk szempontjából fontos, hogy a pályázat lehetőséget adott a feladattal kapcsolatos munkabér finanszírozására (bérjellegű kifizetések időarányos elszámolására), és hosszú távon is hasznos felszerelések-eszközök beszerzésére (előadótér korszerű felszerelése, hangosítás, projektor, notebook, digitális fényképezőgép).