Tamaskó András

Tamaskó András ( – Bikity, 1828. jan. 10.) 1823-1840, 0,05 ifm /Inf. /Tartozása 1823-25. /Végr. 1827. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TAMASKÓ Andreas káplán Bajaszentistvánon 1809-1810, Baján 1811-1817, plébános Bácsbokodon 1818-1828. 139, 152, 154 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: