Teringh Gáspár

Teringh Gáspár: (Borsosgyőr, Veszprém vm. 1763. - 1837. július 24.) 1787: A pálos rendből került a kalocsai szemináriumba. 1789: szent. 1790: káplán Bezdánban, 1791: Apatinban. 1796: pléb. Újvidéken, 1824-1828: Kalocsán. Főszentszéki ülnök, zsinati vizsgáló. Káptalani tisztségei: 1824. április 27.: id. mester. 1827. július 11.: tiszai főesp. 1828. február 25.: székesegyh. főesp. 1833. július 25.: bácsi kisprépost. (Kanonokok-1998)
TERING(GH) Casparus Tiszai főesperes, Archi-Episcopalis Civitatis Colocensis Ecclesiae ad B. M. V. Annunciatam Parochus, S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator 1828, Főszékesegyházi főesperes 1829-1833, S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator, Bácsi kisprépost 1834-1837. 32, 35, 41, 44, 133, 213, 264 (Történeti Sematizmus-2002)
TIRINGER Caspar ld. TERINGH (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: