Tersztyánszky Imre

Tersztyánszky Imre (nádasdi): (Tata, 1751. - Jánoshalma, 1819. április 22.) 1773: szeminárium Kalocsán. 1775: szent., káplán Bezdánban. 1780: pléb. Veprődön, 1789: Militicsen, 1790: Hegyesen. Később plébános Szondon és Jánoshalmán. A felső-bácsi kerület esperese. Káptalani tisztségei: 1814. május 12.: tb. Munkája: Hálaadó tisztelete a magy. nemzetnek, mellyel az Szt. Istvány első apostoli királyához különössen köteleztetik. Magyarázta a budai fő templomban ... az 1818. esztendei kisasszony hava 20-án. (Pest, 1818.) Bibliográfia: Petrik: Bibl. III. 621. (Kanonokok-1998)
Tersztyánszky Imre ( – Jánoshalma, 1819. ápr. 22.) 1809-1826, 0,03 ifm /Fegyelmi /Végr. 1819. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TERSZTYÁNSZKY ld. TRSZTYÁNSZKY (Történeti Sematizmus-2002)
TRSTYÁNSZKY/ TRSZTYÁNSZKY/ TERSZTYÁNSZKY Emericus káplán Bezdánban 1777-1780, plébános Veprődön 1781-1789, Nemesmiliticsen 1790, Jánoshalmán 1804-1819, Tiszai Főesperesség Felső-Tiszai Kerület esperese 1804-1819, tiszteletbeli kanonok, Districtus superioris Tybiscani Vice-Archi-Diaconus, et Oppidi Jankovátz Parochus 1814-1819. 50, 121, 162, 210, 252, 314 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: