Thum Adolphus

Thum Adolphus, nat. 1834. .Máj. 26. Zombor. 1856. qua diakonus applicitus in Gara. ord. 1857. Máj. 28. Cooper. -1863. Capellanns Castrens. - - 1874. Parochus in Karavukova. Numismate bellico et altero „Signo laudis" decoratus. 1887. Not. Distr.. 1890. V.-A.-Diacon.. 1891. rude donatus. (Schem. 1897)
Thum Adolf (Zombor, 1834. máj. 26. – Zombor, 1900. febr. 27.) 1856-1900, 0,02 ifm /Inf. 1856-62, 1868, 1897. /Áthelyezési kérelmek /Szabadságkérelmek /Betegség 1890. /Papi nyugdíj 1895-96. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
THUM/ THÚM Adolphus bölcsész hallgató a Pécsi Gimnáziumban 1851-1852, káplán Garán 1857-1858, (diaconus 1857), Szabadka Szent György plébánián 1859-1863, tábori lelkész 1864-1874, C. R. Legionis Pedestris Baronis Airoldi Nr. 23. Capellanus Castr. Brunae 1864, Temesvarini 1865, Essekini 1867, Capellanus militaris Districtus Zagrabiensis in Eszék 1870, plébános Bácsordason 1875-1891, not. distr. 1888-1890, Bácsi Főesperesség Bácsi Kerület esperese 1891, nyugalmazott pap, emerit. v-a-d et Parochus Karavukovaensis in Zombor 1892-1900. 88, 105, 107, 121, 145, 198, 282 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: