Tömlény Stephanus

TÖMLÉNY Stephanus Alapítványkezelő Hivatal írnok, hivatalsegéd 1890-1893. 93 (TÖRTÉNETI SEMATIZMUS-2002)

Török Alexander, nat. 1849. Febr. 1. Baja, ord. 1875. Aug. l. Cooperator in Miske, Temerin, 1879 Ó-Becse, Kalocsa, 1890. Adni. in Tataháza. (Schem. 1897)
Török Sándor (Baja, 1849. febr. 1. – Tataháza, 1900. júl. 7.) 1866-1901, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1866. /Inf. 1875-90. /Betegség, gyógykezelés 1885-96. /Szabadságkérelmek /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TÖRÖK Alexander káplán Miskén 1876, Temerinben 1877-1879, Óbecsén 1880-1886, Kalocsán 1887-1891, adminisztrátor Tataházán 1892-1900. 214, 244, 256, 295, 298 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: