Torma József

Torma József: (Szeged, 1814. július 17. - Doroszló, 1882. december 18.) 1837. augusztus 16.: szent. Káplán. 1846: a szeminárium aligazgatója. 1853: doroszlói pléb. 1859: espereskerületi jegyző. 1863: esperes. 1877: kiérd. esperes. Káptalani tisztségei: 1869. szeptember 29.: tb. (Kanonokok-1998)
Torma Josephus, nat. 1814. Jul. 17. Szeged, ord. 1837. Aug. 16. Cooperator. -- 1846 Vice-Rect. Sem. 1853. Par. in Doroszló. 1858 Not. Comm. Matr. 1859 Not. Distr. 1863 V.-Archi-Diacon et A.-Eppal. Trib. Matr. Comm. 1869 Canon, honor. 1877 emer. V.-A.-Diac. (Schem. 1881)
Torma József (Szeged, 1814. júl. 17. – Doroszló, 1882. dec. 17.) 1833-1887, 0,04 ifm /Szül. akv-i kiv. 1833. /Tan. isk. biz. Szegedi Lyceum 1833. /Inf. 1850. /Kérvények különféle hivatalok elnyerésére /Kölcsönkérelem 1853. /Áthelyezési kérelmek /Kérelem tb. kanonoki címért 1869. /Végr. 1881. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TORMA Josephus káplán Kalocsán 1838-1845, Nagyszeminárium rektor helyettese 1847-1853, plébános Doroszlón 1854-1882, not. distr. 1860, Bácsi Főesperesség Felső-Bácsi Kerület esperese 1864-1869, tiszteletbeli kanonok 1870-1883, Districtus Apathinensis V-A-D. et Parochus Doroszlóensis 1870, Scholarum Catholirarum elementarium Inspector 1870-1878, emeritus V-A-D 1879. 52, 86, 121, 177, 214 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: