Unterreiner Carolus

Unterreiner Carolus, nat. 25. Mart. 1897. in Szentfülöp, gymn. 1908-16. Colocae, theol. 1918-21. Colocae, ord. 12. Jun. 1921. Colocae, Coop. in Nagybaracska, mox in Bácsalmás, 1922. in Baja ad SS. Petrum et Paulum, 1923. catecheta in schol, civil, in Baja, 1929. Cap. S.S. Pii Pp. XI. ad hon., 1930. Coop. Colocae ad B. M. V., 1932. ad int. Budapestinum dimissus, catecheta in gymn. Regn. Germ., vice praeses union. cath. juv. opificum centr., 1933. admin. in Bácsborsód, 1939. Curat. castr., mox Coop. in Kunbaja, 1940. Vic. Adj. ibidem (Schem. 1942)
Unterreiner Károly (Szentfülöp, 1897. márc. 25. – 1944. nov.) 1922-1950, 0,10 ifm /Teológusként fegyveres őrszolgálat az érseki kastély védelmére 1918-19. Inf. 1939-42. /Fegyelmi, anyagi ügyeinek rendezésére gondnokság alá vetik 1933-34. /Polgári per 1938-39. /Dispositio /Segélykérelmek, szabadságkérelmek /Betegség, betegszabadság 1944. /Bácskában partizán 1944-45. Fogságba esett, ismeretlen körülmények között halt meg. (Personalia-2002)
UNTERREINER Carolus káplán Baján 1923. 153 (Történeti Sematizmus-2002)
Unterreiner Károly szerepel a körlevéli közlésben a deportált, ill. bebörtönzött bácskai egyházi személyek között 1945-ben, halálának utólagos körlevéli közlése 1949-ben, szemtanúk utólagos közlése alapján állítható, hogy Unterreiner Károly palánkai hitoktatót 1944. novemberében valószínűleg a városhoz közeli erdőben megölték. (Kronológia-2009)

Névtár: