URADALMI

1771-1992, 4,52 ifm
Névváltozatok, rokonság: Dominalis, Dominalia, Bona Aeppalia
Keresőszavak: munkaviszony igazolása, szolgálati idő igazolása
Nyelv: latin, 1830-as évektől latin és magyar, 1850-es évektől magyar
A sorozat ismertetése: A sorozat anyagát az érseki javak kezelésével, az érseki uradalom működésével kapcsolatos iratok alkotják. Adóügyek, birtokhatárkérdések mellett az alkalmazottak fizetésének ügyei, zsoldjegyzékek is előfordulnak. Az intézményes kapcsolat az uradalom szervezetével igazából az 1820-as évektől működik, ezt az iratok mennyisége is jól jelzi számunkra. Ekkortól részletesen olvashatunk gazdasági beszámolókat, bérletek, árendák jövedelmeit, dézsmafeljegyzéseket, bevételi és kiadási kimutatásokat. 1867 után a személyi iratok, alkalmazottak felvételének ügyei is gyakrabban fordulnak elő. Megtalálhatók az erdők, vadászati jogok s egyéb haszonvételek bérletének iratai. Leiratok a jószáigazgatókhoz szinte bármilyen témában, konkrét kifizetések kapcsán bőségesen előfordulhatnak. Az érsekség és az uradalom kapcsolatának aktivitását jól jelzi az iratanyag mennyisége: az 1920-as évektől van egy-egy évnek jelentősebb iratanyaga, az 1830-as évekre egy-egy év eléri a 0,10 ifm-t. 1834-1840 között kevesebb az irat, azután 1841-1843, majd 1851-1854 között újra terjedelmesebb évfolyamok következnek. Ezután 1892-től találhatunk nagyobb évfolyamokat, 1896-tól már kb. 0,20 ifm egy-egy év anyaga, míg végül a terjedelmi csúcsot 1902-ben érjük el, kb. 0,30 ifm-rel. Az utolsó nagyobb évfolyam 1904. Az államosítás, az uradalom megszűnése után 1966-től az egykori alkalmazottak munkaviszony-igazolásai alkotják a sorozatot, melyeket általában a nyugdíjazási eljáráshoz állítottak ki.
Az iratok "kiegészítéseként" három kéziratos kötet, mutató található az Uradalmi tárgyszó iratairól az 1893-1904 közötti időszakból. Ezek a kötetek kiegészítik az Érseki Hivatal iktatóit, mivel az itt szereplő iktatószámok a Hivatal iktatóiban üresek. Az uradalmi iratok terjedelme, jellege miatt tehát külön iktatót vezettek, de ez az iktatás mégsem különült el az Érseki Hivatal ügyvitelétől, hanem annak részét képezte. (Ld. KFL.I.1.e. A/148-150.)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: