VÁSKAI APÁTSÁG

1928-1942, 0,38 ifm
Névváltozatok, rokonság: ld. még Pécsi ügyek
Nyelv: magyar
A sorozat ismertetése: A váskai apátság birtoka Felsőszentmártonban, a Dráva partján feküdt. A folyó szabályozás híján a 20. század elején jókora részt mosott el a birtokból, a birtokot használó kisbérlők pedig a gazdasági válság idejére tönkrementek, még a lecsökkentett havi apáti járandóságot sem tudták gróf Vay Péter püspök-apátnak megfizetni. A helyzet megoldásában Zichy érsek megpróbált közvetíteni. Országos szervekkel, a földművelésügyi tárcával is egyeztetett, hosszú időn át keresve a birtok hasznosításának lehetőségét (házhelyek kiadása, nőzárda megtelepedése is felmerült). Az iratok iktatás nélküliek, az ügyeket Mosonyi Dénes prelátus, nagyprépost intézte, az anyagi ügyek lebonyolítója a Pécsegyházmegyei Takarékpénztár volt, ez a tárgyszó is a pécsi eredetű ügyek, Zichy érsek által Pécsről áthozott teendők egyike volt.

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: