VISITATIO CANONICA

1734-1979, 0,74 ifm
Névváltozatok, rokonság: Acta Visitationis Canonicae, Protocollum Visit. Can., Observationes in Visitationem Canonicam, Relatio de Visitatione, Responsiones D. Visitatoris, Visitatio Generalis
Keresőszavak: egyházlátogatási jegyzőkönyv, településtörténet
Nyelv: latin
A sorozat ismertetése: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek kedvelt forrásai a helytörténetírásnak. Az egyes településekről külön készített jegyzőkönyvek, azaz a vizitációs anyag nagyobb része a plébániai iratok között található, ez a rész már korábban mikrofilmezésre került és Dr. Dóka Klára darabszintű segédletet készített hozzá. A most ismertetett, egyházkormányzati anyagban található "közös" (több plébániára vonatkozó, pl. espereskerületenként készített, egybefűzött) vizitációk kevésbé ismertek és kutatottak. Mikrofilmezésük csak részben történt meg, pedig forrásértékük hasonló, sőt külön érdekességet jelenthet a több település esetében megvalósuló egységes vizsgálati szempontrendszer. A közös vizitációk jegyzőkönyvei mellett természetesen megtalálhatók a kérdések-válaszok értelmezéséhez, a jelentések megírásához szükséges és hasznos útmutatók, továbbá a jelentésekkel kapcsolatos vélemények, megjegyzések is. (Vizitációs jegyzőkönyvek vannak még a Kötetek között is, ld. KFL.I.1.e. E/15-17.)
További tagolódás, tételek:

    · "Közös" vizitációk jegyzőkönyvei 1734, 1748, 1756, 1764, 1766-68, 1771-74, 1791-94, 1803-1843, 0,41 ifm · Protestáns és zsidó gyülekezetek vizitációi 1738-1782, 0,02 ifm
    · Általános iratok (utasítások, űrlapok, látogatási útvonaltervek, módszertan) 1734-1843, 0,25 ifm
    · Bérmálások alkalmával végzett vizsgálatok, jelentések 1906, 1908, 1948, 1975-1979, 0,06 ifm

 

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: