ZOMBORI ELEMI ISKOLÁK

IN SCHOLIS ELEMENTARIBUS ZOMBORINI (1851-1921)

Alexander Pletikoszich catecheta (1851-1863) Vincentius Lakner Superior Element. Scholar. Prof. (1852-1853) Ferdinandus Mayer catecheta (1864-1865) Julius Fehér catecheta (1866-1868) Andreas Ribovicz catecheta (1869-1871) Franciscus Grün catecheta (1872-1876) Josephus Garay catecheta (1877-1882) Joannes Bátori catecheta (1883-1886) Andreas Czár catecheta (1887-1897) Andreas Mihálovics catecheta (1889-1895) Alexander Gärtner catecheta (1896) Stephanus Udvary catecheta (1897) Antonius Grünfelder catecheta (1899-1900) Petrus Littvay catecheta (1899-1909) Ignatius Resch catecheta (1901-1903) Ferdinandus Kleiner (1904-1919) catecheta (1904) Cath. Sodalium Unionis Praeses (1911-1919) Ferdinandus G. Molnár catecheta (1921)