NtT

Tamás József

Névtár: 

Tamás József Dr. szül. 1908. júl. 31. Kalocsa, gimn. 1919-1927 Budapest, teol. 1927-1932 Kalocsa, szent. 1932 máj. 1. Kalocsa, káplán: 1933 Nagybaracska, 1934 Kecel, 1935 tanulm. felügy. Szent Mór Kollég., Pécs, 1936 kápl. Kiskőrös, 1937 Akasztó, 1943 kánonjogi doktor Szeged, tanulm. felügy. Tanítókháza Kalocsa, 1940 kápl. Baja-Szent Szív, 1941 hitokt. kápl. Baja-Szent József, 1942 ig. Szent József Kollég. Baja, 1945 betegszab., 1948 hitokt. Budapest, 1952 kis. lelk. Ady-liget, 1955 Makkor Mária, 1957 Máriaremete, 1966 Remetekertváros, 1975 nyugdíj. (Schem. 1975)
Tamás Jospehus dr., nat. 31. Jul. 1908. Colocae, gymn. 1919-27. in Budapest, theol. 1927-32. Colocae, ord. 1. Maj. 1932. Colocae, coop. in Sükösd, 1933. in Nagybaracska, 1934. in Kecel, 1935. praef. stud. Coll. Maurino Quinque Eccl. in Pécs, 1936. coop. in Kiskőrös, 1937. in Akasztó, 1938. doctor Jur. Can. Szegedien., praef. stud. in "Tanítókháza" Colocae, 1940. coop. in Baja Sz. Szív, 1941. catech. et coop. in Baja Sz. József, 1942. dir. Coll. Josephinum in Baja, 1945. valetudin., 1948. catech. in Budapest, 1949. prof. relig. gymn. ibidem. (Schem. 1950)
Tamás József (Kalocsa, 1908. júl. 31. – Kalocsa, 1979. febr. 22.) 1932-1979, 0,06 ifm /Inf. 1932-33, 1943. /Szabadságkérelmek /Dispositio /Betegség, betegszabadság, gyógykezelés 1934-38, 1945-48. /Pécsi Marianum (Szent Mór Kollégium) prefektusa 1935-36. /Segélykérelmek /Bajai Internátus igazgatója 1944. /Nyugdíjaztatási kérelem 1954, 1957. /Ezüstmise 1957.

Tamás Péter

Névtár: 

Tamás Péter dr. szül. 1915. szept. 17. Kalocsa, gimn. 1926-1934 Kalocsa, teol. 1934-1939 Kalocsa, szent. 1939 jún. 11. Kalocsa, káplán: 1939 Akasztó, 1940 Csengőd, 1942 Kishegyes, 1943 táb. lelk., 1944 hitokt. Szabadka-Szent Teréz, majd Bácsalmás, 1945 tanulm. szabads. Budapest, bölcs. doktor, gimn. tanár, tanulm. felügy. Budapest, 1947 kis. lelk. Városmajor, 1949 kápl. Mélykút, 1950 lelk. Baja-Szent János, 1952 kápl. Bácsbokod, majd Akasztó, 1953 Kiskőrös, 1956 tanulm, szabads. Budapest, 1957 kápl. Jánoshalma, 1960 Bácsbokod, 1961 Kiskőrös, 1965 Katymár, 1966 Baja-Szent Antal, 1970 Baja-Belv., 1971 pléb. Homokmégy, 1974 pléb. Érsekcsanád. (Schem. 1975)
Tamás Petrus dr., nat. 17. Sept. 1915. Colocae, gymn. 1926-34. Colocae, theol. 1934-39. Colocae, ord. 11. Jun. 1939. Colocae, coop. in Akasztó, 1940. in Csengőd, 1942. in Kishegyes, 1943. cur. castr., 1944. Maj. catech. et coop. in Szabadka Sz. Teréz, Dec. catech. et coop. in Bácsalmás, 1945-47. stud. phil. vac. in Budapest, 1947. prof. gymn. aepp. in Budapest, doctor Phil. Budapestinen., 1949. coop. in Mélykút, 1950. vic. oec. in Baja. Sz. János et auxil. in Baja Sz. József. (Schem. 1950)
Tamás Péter dr. (Kalocsa, 1915. szept. 17. – Budapest, 1977. nov. 26.) 1939-1981, 0,06 ifm /Inf. 1942, 1949, 1958. /Betegség, gyógykezelés, betegszabadság 1939, 1951-52, 1956. /Tan. Pázmány Péter Hittud. Egyetem 1945-47. (magyar irodalomtörténetből, nyelvészetből és műv. történetből doktorált) Bp-i érseki gimn. tanára, Rakoczianum fiúinternátus prefektusa 1947-48.

Tamási György

Névtár: 

Tamási György: (Földvár, 1741. augusztus 20. - Kalocsa, 1807. július 2.) 1761: szeminárium Kalocsán. 1763: szent., udvari káplán. 1766: káplán Bácson. 1771: pléb. Szántón, 1780: Jánoshalmán. A felső-tiszai espereskerület esperese. 1790: teológus kanonok, hat éven át tanít a Nagyszemináriumban. Káptalani tisztségei: 1781. június 23.: tb. 1790. október 29.: id. mester. 1794. június 9.: tiszai főesp. 1799. október 4.: bácsi főesp. 1800. május 16.: székesegyh. főesp. 1802. május 11.: bácsi kisprépost. 1803. január 31.: őr. Munkája: Sancti Johannes Chrysostomi libri sex ...dum Asserciones ex universa theologia proponit anno 1765. in metropolitana Colocensi ecclesia. Ex praelectionibus Antonii Gaslevich Colocae. Bibliográfia: Szinnyei: XIII. 1265. (Kanonokok-1998)
Tamásy György (Földvár, 1741. aug. 20. – Kalocsa, 1807. júl. 2.) 1807-1808, 0,01 ifm /Végr. 1807. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TAMÁSI Georgius Kalocsai plébános Bácson 1766, Hercegszántón 1771, 1777-1779, Főesperesség Alsó-Kalocsai Kerület esperese 1777-1779, Tiszai Főesperesség Felső-Tiszai Kerület esperese 1780-1790, plébános Topolyán 1780, Jánoshalmán 1781-1790, Vice-Archi-Diaconus Districtus superioris Tybiscani, et Parochus Jakovácziensis, tiszteletbeli kanonok 1782-1790, idősebb mesterkanonok 1791-1794, M. E. C. Canonicus, SS. Theologiae in Studio Aeppali Prof. Érseki Líceum, Teológiai Főiskola tanára 1791-1796, Canonicus Theologus 1795, SS.

Oldalak

Feliratkozás RSS - NtT csatornájára